ธนบัตร ๑๐๐ บาท ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗​ ***หมวดเสริม 0พ***

400 บาท

ธนบัตร ๑๐๐ บาท ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗​  หมวดเสริม 0พ

พร้อมแพ็ค  สภาพไม่ผ่านการใช้งาน UNC

** หมายเลข อาจไม่ตรงกับรูป  ***

 

มีสินค้าอยู่ 1

รายละเอียด

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗​

ประกาศใช้ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๗

ขนาด  ๗.๒ X ๑๖.๒  เซนติเมตร

จำนวนการผลิต ๗,๒๙๙๙,๙๙๙ ฉบับ