เหรียญที่ระลึก การประชุม TEMAN ครั้งที่ 16

1,500 บาท

เหรียญที่ระลึก การประชุม TEMAN ครั้งที่ 16 (เนื้อทองแดง)

ผลิตจำนวน 3,000 เหรียญ

เป็นเหรียญระลึกที่น่าสะสม จำนวนการผลิตน้อยเพียงแค่ 3000 เหรียญเท่านี้นครับ  ออกแบบได้สวยงามมากๆครับ

มีสินค้าอยู่ 1

รายละเอียด

เหรียญที่ระลึก การประชุม TEMAN ครั้งที่ 16 (เนื้อทองแดง)

กรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญที่ระลึก TEMAN สำหรับมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม และนับเป็นครั้งแรกที่จะเปิดจำหน่ายเหรียญที่ระลึก TEMANให้ประชาชนที่สนใจได้มีโอกาสสะสม โดยการจัดทำเหรียญดังกล่าว มีแนวคิดด้วยการนำสัญลักษณ์เงินพดด้วงมาใช้ ซึ่งแสดงถึงความรู้ในการผลิตเงินตรา วิธีการคิดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชนชาติไทย ส่วนด้านซ้ายและด้านขวาของเหรียญเป็นปีกนกวายุภักษ์ที่โอบอุ้มเงินตราสื่อ ความหมายถึงการผลิตเงินตรา ความดี ความซื่อสัตย์ ความมีอิสระ และพลังในการพัฒนานำองค์กรให้เจริญก้าวไกลดั่งเช่นนกวายุภักษ์ ประกอบกับการใช้ลวดลายธงชาติไทยที่รองรับเงินพดด้วง ซึ่งได้นำเทคนิคการลงยาสีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีความงามและคุณค่าทาง ศิลปะมาพัฒนาต่อยอดในรูปแบบเหรียญที่ระลึก

น้ำหนัก  26 กรัม

ขนาด 39 mm.

ผลิตจำนวน 3,000 เหรียญ