เหรียญพระพุทธปัญจภาคี เนื้อเงิน พิมพ์ใหญ่ ครบชุดจำนวน 5 เหรียญ พร้อมกล่อง

4,000 บาท

เหรียญพระพุทธปัญจภาคี เนื้อเงิน พิมพ์ใหญ่ ครบชุดจำนวน 5 เหรียญ พร้อมกล่อง

สภาพไม่ผ่านการใช้งาน ผิวเดิม มีคราบ พร้อมกล่องจากกรมธนารักษ์  

 

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียด

เหรียญพระพุทธปัญจภาคี เนื้อเงิน พิมพ์ใหญ่ ครบชุดจำนวน 5 เหรียญ พร้อมกล่อง

 ปลุกเสกพิธีใหญ่ สำหรับประวัติการจัดสร้าง:

เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2539

กรมธนารักษ์ได้รับมอบหมายให้จัดสร้างเหรียญพระพุทธรูปที่สำคัญของประเทศรวม 5 องค์ ประกอบด้วย

พระพุทธโสธร พระพุทธชินสีห์ พระพุทธชินราช พระมงคลบพิตร และพระนิรันตราย

เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณ และบุญญาธิการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ให้คนไทยและพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้มีไว้เคารพสักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยจัดสร้างขึ้น 3 ประเภท คือ ทองคำ เงิน และทองแดง โดยจะนำรายได้จากการจำหน่ายภายหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว ขึ้นทูลเกล้าถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ขนาด 3 ซม